Eergerelateerd geweld op het mbo

Door vroegtijdig te signaleren of er sprake is van eergerelateerd geweld kunnen schooluitval en escalatie van eergerelateerd geweld worden voorkomen. In een enkele situatie vraagt de student zelf om hulp, maar meestal is een docent, mentor of medestudent degene die in actie komt. Deze handleiding is een leidraad hoe om te gaan met eergerelateerde kwesties. Afspraken over hulp, begeleiding en onderlinge taakverdeling zijn hierin beschreven. Evenals tips voor de begeleiders op het gebied van zorg en veiligheid. 

RespectEER

Voorlichting aan jongeren over eer, seks en eergerelateerd geweld met diverse werkvormen. Het handboek is bedoeld om kennis rondom deze thema’s te vergroten en ter ondersteuning van debat.

Pagina's