De ontwikkeling van hulpverleners vindt niet alleen in lessen op school plaats. Zorg en begeleiding van studenten met eigen ervaringen binnen de zorg- en agogische opleidingen verdient aandacht. Studenten hebben ondersteuning nodig om deze ervaring in perspectief te plaatsen en hun beroepsvaardigheden te vergroten. Lees hier een aantal voorbeelden.

Begeleiding van studenten op gebied van eigen seksualiteit en ervaringen

Op de faculteit gezondheidszorg van Hogeschool Zuyd werken drie schoolpsychologen. Studenten kunnen bij hen terecht met persoonlijke problemen. Lees meer informatie voor de aanpak van Hogeschool Zuyd.

Seksuele gezondheid binnen de gezonde school

Het ROC Mondriaan besteedt veel aandacht aan de (seksuele) gezondheid van de studenten, met behulp van de ‘Gezonde School’. Daarnaast volgen studenten verplichte vakken seksualiteit en relaties, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit om hun beroepsvaardigheden te vergroten. Lees verder om meer te weten over de aanpak van het ROC Mondriaan