Zingen in het donker

Een film over huiselijk geweld (Mutsaersstichting, 2009)
Wat: 

Zingen in het Donker geeft plegers en slachtoffers inzicht in de gevolgen van huiselijk geweld voor hun eigen leven, dat van hun kinderen én hun kleinkinderen. De film laat zien dat huiselijk geweld vaak gekenmerkt wordt door loyaliteitsverhoudingen in gezinnen en tussen partners. Ook wil de film het belang van het huisverbod duidelijk maken.

Doel: 

Inzicht geven in de gevolgen van huiselijk geweld en in de complexiteit van de problematiek.

Duur: 

Onbekend.

Voor wie: 

Voor hulpverleners, politie, politici en geïnteresseerden. Ook geschikt voor toekomstige beroepskrachten.

Niveau:

Toepassing: 

De film is toe te passen binnen een training of lessituatie. Te gebruiken om de impact van huiselijk geweld en het nut van een huisverbod duidelijk te maken. Dit vanuit een fictionele benadering (speelfilm).

Vindplaats: 

De film is te bestellen via een bestelformulier op de website van Mutsaersstichting.