Workshops en gastlessen huiselijk geweld door ervaringsdeskundigen

Har Törtike, eindredacteur en coach bij stichting STUK:
"We willen docenten en studenten enthousiasmeren en laten zien dat het onderwerp helemaal niet zo zwaar en moeilijk hoeft te zijn."

 

Theatergroep

STUK is een stichting voor en door jongeren die thuis met geweld te maken hebben gehad. De jongeren geven als ervaringsdeskundigen workshops en gastlessen op verschillende beroepsopleidingen (MBO, ROC, HBO). Daarbij gebruiken ze theater en andere creatieve middelen. Een belangrijke component in de werkwijze van STUK is het betrekken van de studenten: welke behoeften hebben zij? En welke kennis hebben ze al. In een interactieve theaterworkshop over huiselijk geweld en kindermishandeling betrekt STUK de studenten, zodat zij kunnen oefenen met ingrijpen.

Leren omgaan met eigen weerstand

Studenten ervaren vaak weerstand rondom vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veel studenten zijn bijvoorbeeld zelf veilig opgegroeid. Het is voor hen een eerste ontmoeting met iemand die ervaring heeft met geweld. Soms worden studenten boos of juist te beschermend. Je ziet dan dat de studenten het lastig vinden om de geleerde schema's en gespreksprotocollen los te laten en gewoon met iemand in gesprek te gaan. Een ervaringsdeskundige confronteert hen hiermee ‘Kijk me gewoon in de ogen aan en praat met me, dan ben je zoveel verder als hulpverlener dan wanneer je met je vragenlijstje aankomt’. Het doel van de gastlessen is dat studenten deze eigen weerstanden leren kennen en leren daarmee om te gaan. Ook bieden ze studenten met onverwerkte verledens de gelegenheid om daar over te praten.

Klachten over opleiding

Het balletje is gaan rollen nadat een student sociaal pedagogische hulpverlening bij STUK klaagde over haar studie. Ze vond dat ze niet goed genoeg geïnformeerd werd over huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook aankomende jeugdzorgmedewerkers voelden zich door hun studie niet altijd goed voorbereid op deze onderwerpen. Stichting STUK is toen samen met Hogeschool Amsterdam, Saxion Enschede, Haagse Hogeschool, Avans Breda en Rijksuniversiteit Groningen (opleiding Pedagogiek) gestart met Actie Enter. Met als doel dat deze lessen vast opgenomen worden in het curriculum. De workshop met ervaringsdeskundigen is hier een onderdeel van.

Tips

  • Jongerenparticipatie. Bied ruimte voor initiatieven van studenten. Dit kan voor verrassende aanvullingen zorgen. Zoals een workshop mindfullness waarin studenten om leren gaan met de stress en frustratie die zij ervaren bij het onderwerp kindermishandeling.
  • Praat er met elkaar over. Veel mensen vinden het lastig om over kindermishandeling of huiselijk geweld te praten. Als er open en veilig een gesprek gevoerd kan worden, merk je dat deelnemers ook met oplossingen voor elkaar komen. Dit werkt erg goed. Zo hebben jeugdzorg jongeren een handleiding ‘How to survive pleegzorg’ geschreven.

Meer weten?

Kijk op de website van STUK voor meer informatie over hun aanpak. Of neem contact op met Har Törtike via har.tortike@mac.com.