Op sommige opleidingen wordt voor het overbrengen van specifieke kennis gekozen voor het inzetten van een externe deskundige. De (gast)les of workshop kan dan onderdeel uitmaken van een geïntegreerd programma, maar ook op zichzelf staan. Hier leest u meer voorbeelden van gastlessen en workshops, geïntegreerd in het aanbod op verschillende beroepsopleidingen.

Gastles over vrouwelijke genitale verminking

Niet elke verloskundige zal in contact komen met besneden vrouwen. Toch is het belangrijk dat zij weten hoe ze kunnen handelen als ze hiermee in aanraking komen. Op de verloskundige academies wordt meestal gebruik gemaakt van externe deskundigen. Zij kunnen een gastles verzorgen. Lees meer over de gastles over vrouwelijke genitale verminking.

Workshops en gastlessen huiselijk geweld door ervaringsdeskundigen

STUK is een stichting voor en door jongeren die thuis met geweld te maken hebben gehad. De jongeren geven als ervaringsdeskundigen workshops en gastlessen op verschillende beroepsopleidingen (MBO, ROC en HBO). Daarbij gebruiken ze theater en andere creatieve middelen. Lees meer over de workshops en gastlessen huiselijk geweld door ervaringsdeskundigen.

Workshop ‘Omdenken’ voor aankomende docenten

Wat is de rol van een docent op het gebied van seksuele voorlichting? Hierover organiseert Joyce van Dijk een workshop voor studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool Leiden. Kom meer te weten over de workshop 'Omdenken' voor aankomende docenten.

Gastlessen over seksuele diversiteit op HBO en MBO in Rotterdam

RotterdamV geeft gastlessen over seksuele diversiteit op het Zadkine College, het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam. In de gastlessen vindt kennisoverdracht en uitwisseling plaats. Lees er hier meer over.