Voorlichting in de klas

De voorlichting op MBO-opleidingen richt zich op het bespreekbaar maken van en omgaan met de onderwerpen seksuele diversiteit en genderidentiteit in het beroepsveld.