Verborgen Schatten

Wat goede professionals doen en clienten ervaren bij de aanpak van geweld (Sietske Dijkstra en Nicole van Dartel, 2011)
Wat: 

Het boek Verborgen Schatten tracht impliciet aanwezige kennis bij sociale professionals en cliënten te expliciteren bij de aanpak van geweld. Deze praktijkkennis wordt tacit knowledge genoemd.

Doel: 

Het boek brengt professionele kennis en praktijkervaringen omhoog door vragen te stellen, door te vragen en te reflecteren. Middels deze cyclus verkennen professionals hun mogelijkheden en dit levert een lerende werkwijze op. Een werkwijze waar in de praktijk vaak te weinig tijd voor is.

Voor wie: 

(Aankomende) professionals in de keten van hulpverlening: vrouwenopvang, zorg, MDW, hbo en politie.

Niveau:

Toepassing: 

Het boek brengt de beroepspraktijk in beeld van:

  • de vrouwenopvang
  • de fusie tussen Bocht en Kompaan en continuïteit van zorg
  • ontwikkelen van deskundigheid door de wisselwerking van behandelen, scholen en reflecteren
  • begeleide terugkeer bij eergerelateerd geweld
  • al handelend leren op de werkplek
  • de professional in verhouding met de organisatie en de keten
  • de samenwerking tussen politie en hulpverleningsorganisaties
  • nabeschouwing tacit knowledge

Daarnaast bevat het boek casuïstiek en portretten van cliënten in relatie tot partnergeweld.

Vindplaats: 

Uitgeverij SWP biedt het boek Verborgen Schatten aan voor 19,90 euro op hun website.