Vechtscheidingen

Corine de Ruiter, NRC Handelsblad (2013)
Wat: 

Een artikel over het ontbreken van specifieke deskundigheid die nodig is om kinderen te beschermen in grensoverschrijdende echtscheidingssituaties.

Niveau:

Vindplaats: 

Het artikel Vechtscheidingen van Corine de Ruiter, Hoogleraar Forensische psychologie, verscheen in 2013 in het NRC Handelsblad.