Trainingsserie seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling

Ellen Zwanenburg, docent Zorg en Welzijn, ROC Friesepoort, Maatschappelijke Zorg:
“Het is ontzettend belangrijk om studenten te leren om open over seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling te praten. In hun werk krijgen zij hier straks allemaal mee te maken.”


Een logische volgorde

Op het ROC Friesepoort hebben de onderwerpen seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling een vaste plek binnen de opleiding maatschappelijke zorg. Over ieder thema krijgen tweedejaarsstudenten een blok lang een training van twee lesuren per week. Daarnaast is er ook binnen het vak mediawijsheid aandacht voor grensoverschrijding en weerbaarheid.

Seksualiteit en intimiteit
De vakken worden in een logische volgorde aangeboden. In het begin van het tweede jaar van de opleiding krijgen de studenten de training seksualiteit en intimiteit. Het doel hiervan is om te leren seksuele onderwerpen bespreekbaar te maken bij cliënten en openheid te creëren. De studenten doen kennis op over seksuele ontwikkeling, seksuele beleving en seksuele problemen. En ze trainen hun vaardigheden om hierover met cliënten te praten. In de eindopdracht maken de studenten een voorlichting voor cliënten. Ze bespreken deze voor de klas en er wordt gekeken of ze open, professioneel en duidelijk hun boodschap overbrengen.

Kindermishandeling
In de tweede helft van het jaar krijgen studenten de training omgaan met geweld en de training kindermishandeling. Bij beide ligt de nadruk op preventie en adequate signalering van grensoverschrijdend gedrag, geweld en mishandeling. Ook is er aandacht voor weerbaarheid en hoe ze deze kunnen vergroten.

Mediawijsheid
Tot slot leren de studenten tijdens de training mediawijsheid hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij het omgaan met online informatie, (seksuele) beelden, uitwisseling en contacten.

Niet voorbereid op de praktijk

De trainingen zijn ontwikkeld door Ellen Zwanenburg, docent zorg en welzijn op ROC Friesepoort. Zij heeft na jarenlange ervaring als hulpverlener twaalf jaar geleden de stap naar het onderwijs gemaakt. In de praktijk heeft ze veel met deze thema's te maken gehad. Toch was ze hier vanuit haar opleiding helemaal niet op voorbereid. Om dit te verbeteren heeft ze zelf deze trainingen ontwikkeld voor toekomstige hulpverleners. Inmiddels zijn de trainingen een verplicht onderdeel van de welzijnsopleidingen bij ROC Friesepoort.

Tips van Ellen

  • Beleid. Lesgeven over de thema’s seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling is vaak afhankelijk van een enthousiaste docent die zich hier hard voor maakt. Zorg ervoor dat de thema’s niet op de achtergrond raken als deze docent er niet meer is.
  • Eigen ervaringen. Bij het thema seksueel misbruik kunnen ook eigen ervaringen van studenten naar voren komen. Bereid je hier als docent op voor. Zorg dat hier voldoende aandacht voor is, hoe een student hier als person en als hulpverlener mee om gaat.
  • Online. Besteed nadrukkelijk aandacht aan mediawijsheid in samenhang met deze thema’s. Zodat hulpverleners hun cliënten kunnen helpen hiermee om te gaan.

Meer weten?

Bekijk een overzicht van onderwerpen en competenties in de trainingsserie seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling van de opleiding maatschappelijke zorg van ROC Friesepoort. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ellen Zwanenburg.