Trainingsmateriaal en Dvd Meldcode in Beeld

Transfer Social Studies van de Christelijke Hogeschool Ede, 2013
Wat: 

Het trainingspakket Meldcode in beeld bestaat uit een papieren handleiding, een DVD met bijbehorende fragmenten en een DVD met een uitgebreide casus. Er is speciale aandacht voor christelijke gezinnen en de rol van de kerk en kerkelijke gemeenschappen. De DVD is in samenwerking met het Steunpunt Huiselijk Geweld, AMK, de Politie en Eleos ontwikkeld.

Doel: 

Het trainingsmateriaal geeft helder en bondig informatie over aard en achtergrond van huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur: 

Onbekend

Voor wie: 

‘Meldcode in Beeld’ is bedoeld om (aanstaande) professionals te scholen.

Niveau:

Toepassing: 

De handleiding is in hoofdstukken verdeeld die parallel lopen aan de stappen van de meldcode. Er zijn werkvormen te vinden op het vlak van kennisoverdracht, oefenen met vaardigheden en reflectie. Aan de meeste werkvormen is een Dvd fragment gekoppeld. Het combineren van werkvormen met filmfragmenten biedt legio toepassingen om in trainingen en voorlichtingen rondom de meldcode te gebruiken. Het materiaal heeft een christelijk stempel. De werkvormen zijn ook in groepen zonder christelijke signatuur goed bruikbaar. Het trainingsmateriaal is een oefening in signaleren en handelen, zowel op kennis als vaardigheden.

Vindplaats: 

Voorlichtingsfilm van een half uur met handleiding over de stappen van de Meldcode en instructie hoe de dvd te gebruiken.
Kosten: € 69,95
 
Voorlichtingsfilm en trainingsfilm van twee uur met een trainershandleiding en uitleg over de stappen van de Meldcode.
Kosten: € 139,00

Bestellen kan door een mail te sturen naar transfer-socstud@che.nl

Beoordeling: 
4