Training: Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties

Training voor beroepskrachten die opgroei- en opvoedproblemen beoordelen en daarbij rekening moeten houden met de veiligheid van kinderen.