Training Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo of hbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe introduceert en bespreekt u deze thema’s? Van welke materialen kunt u gebruik maken? Hoe gaat u om met studenten die verlegen zijn met het thema of studenten die normatieve uitspraken doen? Hoe gaat u om met het feit dat u zowel docent als signaleerder bent?

Al deze aspecten komen aan de orde in de training ‘Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit’.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de webshop van Rutgers.