Training Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Peter Berkers, docent en studiecoördinator Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Pedagogiek:
“We hebben een wand met nieuwsberichten ingericht. Zo maken we het belang van de thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld duidelijk."


Signalen herkennen

Op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen krijgen alle derdejaarsstudenten pedagogiek een basistraining over huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze vijfdaagse training leren de studenten wat het is en hoeveel het voorkomt. Ze leren op welke signalen ze moeten letten, wat de meldcode is en hoe ze kunnen handelen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak signs of safety in jeugdzorg en kinderbescherming’ van Andrew Turnell.

Variëren in werkvormen

Met behulp van beeldmateriaal leren studenten op een andere manier kijken naar huiselijk geweld en kindermishandeling en hun eigen vooroordelen los te laten. Ze worden zich bewust van hun eigen opvattingen en de rol die zij hebben als hulpverlener. De docenten brengen veel variatie in de werkvormen, om een lange zit bij een zwaarder onderwerp te voorkomen. Met behulp van casuïstiek, rollenspelen en acteurs leren studenten gesprekstechnieken onder de knie te krijgen. Ook geven studenten zelf een presentatie over hun eigen professionele ontwikkeling.

En verder?

Tweedejaarsstudenten krijgen in de aanloop naar deze training twee lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld. De lessen worden gegeven binnen het kader ‘Hoe veilig groeit een kind op?’ Het doel is om het eigen referentiekader van de student te verhelderen en een aantal basisprincipes rond de gespreksvoering te bespreken. De docenten gebruiken o.a. de documentaire ‘code rood – huiselijk geweld’ en de methode ‘Signs of safety’. Ook worden er twee lessen in de minor in jaar vier gegeven. De minor wordt verzorgd door de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en is verplicht voor alle studenten in het uitstroomprofiel jeugdzorg.

Vraag vanuit het werkveld

Bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum ontstond de ruimte om van deze training een verplicht onderdeel te maken. Peter Berkens en een aantal collega’s hebben zich hier sterk voor gemaakt, door de noodzaak van inbedding aan de curriculumcommissie en collega’s te laten zien. Ook was er bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum overleg met het werkveld. Zij gaven aan dat deze kennis vaak gemist werd bij studenten pedagogiek.

 

Peter Berkers, docent en studiecoördinator Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Pedagogiek:
“Ik ben trots op de aandacht binnen onze opleiding voor de onderwerpen en dat dit erkend wordt door de mensen die een handtekening zetten onder dit verplichte onderdeel van het onderwijs: dat duidelijk is dat het nodig is! Dit is door de tijd heen ontstaan. Door veel praten en tot slot het inzien, dat het niet anders kan.”

 

Tips van Peter

  • Geduld. Verandering binnen het (hoger) onderwijs kan een lange adem vergen. Heb geduld en probeer niet teveel stappen tegelijk te zetten.
  • Meerdere lessen. Probeer dit onderwerp niet even snel in een lesje te behandelen, maar neem er de tijd voor. Zorg dat studenten het belang gaan inzien en maak gebruik van acteurs om gespreksvaardigheden te leren, naast de kennisoverdracht.
  • Actualiteit. Breng de actualiteit binnen de opleiding. Wij maken een wand met artikelen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit maakt het onderwerp zichtbaar, voor studenten én collega’s.
  • Training. Zorg dat één van de docenten getraind is om andere docenten te trainen les te geven over dit onderwerp.
  • Praktijkervaring. Werk bij dit vak met docenten die zelf in het werkveld hebben gezeten, zodat ze veel praktijkervaring met gespreksvoering en onderwijs op dit thema hebben.
  • Maak het niet te zwaar!

Meer weten?

Download hier de training Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, studenthandleiding inclusief docenthandleiding. Wilt u meer weten over de training? Neem dan contact op met Peter Berkers van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.