Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren

Toolkit voor jongerenwerkers (Hogeschool van Amsterdam, 2014)
Wat: 

In de toolkit staan werkvormen  die gericht zijn op jongeren en die jongerenwerkers eerder succesvol hebben gebruikt bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Het bevat gesprekstips, werkvormen zoals het werken met verhalen en film, rollenspellen, debat en een quiz.

Doel: 

Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder jongeren door jongerenwerkers.

Voor wie: 

Voor jongerenwerkers, of studenten die opgeleid worden tot jongerenwerker.

Niveau:

Toepassing: 

Docenten kunnen de werkvormen in de klas gebruiken of hun studenten erop wijzen om te gebruiken in de praktijk. 

Vindplaats: