Themawebsites seksueel geweld

De themasite www.seksueelgeweld.info richt zich op verwijzende professionals en cliënten. De website bevat een wegwijzer voor de hulpverlening: hoe vind ik goede hulp? Ook is een sociale kaart opgenomen met zowel landelijke hulpverlening als hulpverlening per regio.

Websites voor jongeren

Er is een aantal websites dat gericht is op jongeren zelf. Ze gaan vaak in op seksuele voorlichting/vorming, of wat te doen als zij geconfronteerd worden met ongewenst seksueel gedrag of seksuele grensoverschrijding. Een overzicht:

Sense.info
Jongeren vinden er informatie over seksualiteit, verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.

Sexwizard.com
Een Engelstalige seksuele voorlichtingssite.

Iedereenisanders.nl
Deze website biedt informatie en tips voor jongeren die twijfels hebben op wie zij vallen of wie zij zijn.

Canyoufixit.nl
Een game voor jongeren over weerbaarheid in relaties en seks.

Meer dan liefde
Richt zich op jongeren met een verstandelijke beperking en behandelt thema’s als het lichaam, vriendschap, partner, seksualiteit, kinderwens en weerbaarheid.

Kindermishandeling.nl
Hier kunnen kinderen van 8 tot 18 jaar terecht die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

Help wanted
Hier kunnen kinderen en jongeren ongewenste seksuele of illegale activiteiten op het internet melden.

Internet SOA
Jongeren worden op deze website voorgelicht over de risico’s van internetseks.

Sekshulp voor jongeren: vrij fijn
Jongeren kunnen hier gratis en anoniem terecht voor (online) hulp en advies op het gebied van seksualiteit.