Seksualiteit. Zo mooi anders in de zorg

Dit boekje en de bijbehorende dvd gaan over intimiteit en seksualiteit waarmee je te maken kunt krijgen in situaties op je werk. Op praten over seksualiteit rust nog steeds een taboe. Hoe ga je hiermee om en hoe maak je seksualiteit voor ouderen en chronisch zieken bespreekbaar? Hoe ga je zelf om met intimiteit en seksualiteit, hoe reageert de ander, waar liggen de grenzen en wat kun je in je reactie laten zien, zodat de situatie voor jullie allebei prettig is.

Seksuele intimidatie

Eén op de drie vrouwen wordt op het werk wel eens lastig gevallen door een mannelijke collega. Andersom kan natuurlijk ook: soms wordt een man lastig gevallen door een vrouwelijke collega. Hoe dan ook, het heeft meestal te maken met machtsmisbruik. Dit boekje legt in eenvoudige taal uit wat seksuele intimidatie is. En bevat tips over assertief zijn en hulp zoeken. Inclusief een lesbrief voor het onderwijs.

De wandeling

Hulpmiddel bij informatie-uitwisseling over aanwezige kennis en ervaring. Behoort bij materiaal training Aandachtsfunctionaris seksualiteit en preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Pagina's