Omgaan met seksuele intimidatie

Een interactieve theaterworkshop van Bureau Horizon over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en het aangeven van de eigen grenzen. Of het nu in de klas gebeurt, op straat of bij het uitgaan, iedereen wordt wel eens geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag in de vorm van seksuele intimidatie of agressief gedrag. Hoe ga je daar dan mee om? Geef je je grenzen aan of negeer je het gedrag liever? Hoe geef je je grenzen aan zonder daarbij agressie op te roepen en waar liggen die grenzen eigenlijk?

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een pedagogisch ethische interventie om seksueel gedrag te signaleren en te beoordelen, die tevens handvaten geeft hoe te reageren en het gedrag te corrigeren. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie ten behoeve van (professionele) opvoeders en gaat over kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

Seksualiteit en Intimiteit

Het pakket Seksualiteit en Intimiteit bestaat uit een lesopbouw, opdrachten, kinderboekjes en theorie uit de richtlijn Seksuele en Relationele vorming van Rutgers WPF. ROC Nijmegen heeft deze cursus voor onderwijsassistenten en kinderopvang ontwikkeld. Daarnaast is een cursus Kindermishandeling ontwikkeld en bestaat er een lesopbouw van het peergroup project Training Seksuele Voorlichting Geven Jeugdzorg in samenwerking met de GGD Nijmegen.

Pagina's