Het gaat niet over seks

Scriptie over afstudeeronderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening. Aan de hand van interviews en gesprekken met groepswerkers in de jeugdhulpverlening wordt een beeld verkregen van wat nodig is omtrent het creëren van een homovriendelijk klimaat.

Seksuele moraal

Scriptie over hoe studenten van de opleiding pedagogisch werken een bijdrage kunnen leveren aan de seksuele vorming en seksuele moraalontwikkeling van jongeren van 16-18 jaar die verblijven in een accommodatie voor residentiele hulpverlening (van Flexus Jeugdplein) in de vorm van een workshop.

Seksualiteit zonder zorgen

Scriptie over een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast informatie over de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking worden tevens juridische aspecten en aandachtspunten voor begeleiding beschreven. Het eindproduct is een index (website) met een overzicht van alle beschikbare voorlichtingsmaterialen.

Mocro Chickie

Scriptie over onderzoek naar of en hoe mentoren de problematiek van culturele en religieuze normen en waarden ervaren en herkennen bij Marokkaanse meiden met betrekking tot seksualiteit en sekseverhoudingen. Tevens wordt onderzocht of er aangrijpingspunten zijn waardoor seksualiteit op een prettige en veilige manier bespreekbaar kan worden gemaakt met Marokkaanse meiden.

Pagina's