Heeft Ton recht op privacy?

Familie is niet op de hoogte gesteld van de seksuele relatie die verstandelijk gehandicapte Ton onderhoudt met zijn huisgenoot Gerard. Ton en Gerard wilden het geheim houden, hoewel het hele team het weet. De familie komt erachter en vraagt zich af waarom ze niet op de hoogte zijn gesteld. Wat vertelt de sociaal werker hen? 

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een pedagogisch ethische interventie om seksueel gedrag te signaleren en te beoordelen, die tevens handvaten geeft hoe te reageren en het gedrag te corrigeren. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie ten behoeve van (professionele) opvoeders en gaat over kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

Seksualiteit en Intimiteit

Het pakket Seksualiteit en Intimiteit bestaat uit een lesopbouw, opdrachten, kinderboekjes en theorie uit de richtlijn Seksuele en Relationele vorming van Rutgers WPF. ROC Nijmegen heeft deze cursus voor onderwijsassistenten en kinderopvang ontwikkeld. Daarnaast is een cursus Kindermishandeling ontwikkeld en bestaat er een lesopbouw van het peergroup project Training Seksuele Voorlichting Geven Jeugdzorg in samenwerking met de GGD Nijmegen.

Het gaat niet over seks

Scriptie over afstudeeronderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening. Aan de hand van interviews en gesprekken met groepswerkers in de jeugdhulpverlening wordt een beeld verkregen van wat nodig is omtrent het creëren van een homovriendelijk klimaat.

Pagina's