Roze ouderen

Een handreiking die senioren, familie en medewerkers van zorgcentra kunnen gebruiken om in gesprek te gaan over- en zorg te dragen voor een homovriendelijk en dus een breed diversiteitsbeleid in zorgcentra. Het bevat veel voorbeelden, verhalen en informatie over roze ouderen.

Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit

Methodiekbeschrijving van de dialoogmethode. De dialoogmethode bestaat uit een aantal dialoogbijeenkomsten tussen professionele trainers die de methode kunnen toepassen, homoseksuele (soms biseksuele) gesprekspartners en jongerenwerkers. De dialoogbijeenkomsten worden gevolgd door trainingsbijeenkomsten waar de jongerenwerkers de kennis en inzichten uit de dialoogbijeenkomsten verwerken en vertalen naar (ideeën voor) concrete activiteiten.

Let's talk about... & Open your mind

Let's talk about... is een voorstelling over seksuele diversiteit, maar vooral over vriendschap, omgang tussen klasgenoten, vooroordelen, taboes en liefde. De voorstelling vormt de aanleiding om te praten over homoseksualiteit en jezelf kunnen zijn, op een positieve manier.

Open your mind is breder en gaat over diversiteit onder jongeren. Vriendschap, tolerantie en vooroordelen. Ook bij deze voorstelling vindt een nabespreking met acteurs plaats waarin de leerlingen hun mening vormen over (seksuele) diversiteit. 

Pagina's