Let's talk about... & Open your mind

Let's talk about... is een voorstelling over seksuele diversiteit, maar vooral over vriendschap, omgang tussen klasgenoten, vooroordelen, taboes en liefde. De voorstelling vormt de aanleiding om te praten over homoseksualiteit en jezelf kunnen zijn, op een positieve manier.

Open your mind is breder en gaat over diversiteit onder jongeren. Vriendschap, tolerantie en vooroordelen. Ook bij deze voorstelling vindt een nabespreking met acteurs plaats waarin de leerlingen hun mening vormen over (seksuele) diversiteit. 

Relaties en diversiteit

Filmpjes die op een aansprekende manier ingaan op relaties en diversiteit (handicap en seksualiteit, de rol en houding van ouders / begeleiders van jongeren met een visuele beperking, jongeren met een visuele beperking en seksueel misbruik). Eigen ervaringen van jongeren komen aan bod.

 

Pagina's