Stichting Stuk: Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops: een quiz workshop, film workshop en een forumworkshop. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

Basisboek Huiselijk geweld

Dit handboek gaat in op achtergrond, aard en omvang van huiselijk geweld. Deze derde editie is volledig geactualiseerd naar de situatie van 2015. Zo is er informatie opgenomen over decentralisatie van jeugdzorg en delen van de Wmo en AWBZ, en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, over de verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies en over de veranderde kijk op het werk in het sociale domein: het accent op generalisme in plaats van specialisme.

Ik praat over geweld

Ik praat over geweld zijn stripboeken met verhalen over verschillende vormen van seksueel geweld (aanranding, verkrachting, incest, loverboys, gebruik van webcam). De boodschap is dat seksueel geweld nooit normaal is en dat je hulp kunt krijgen. Alle verhalen verwijzen naar hulpverlening.

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een pedagogisch ethische interventie om seksueel gedrag te signaleren en te beoordelen, die tevens handvaten geeft hoe te reageren en het gedrag te corrigeren. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie ten behoeve van (professionele) opvoeders en gaat over kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

Pagina's