11 casussen voor de jeugdgezondheidszorg

Leren werken met de meldcode. De opdracht is om de stappen van de meldcode door te lopen aan de hand van op de specifieke beroepsgroep toegesneden casuïstiek.Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Pagina's