Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling

De auteurs geven een overzicht van recente kennis over diagnostiek en hulpaanbod van kindermishandeling. Het beschrijft het ontstaan en de gevolgen van kindermishandeling en laat zien wat uit onderzoek bekend is over effectieve hulp. Hoe onderzoek je situaties van (vermoedelijke) kindermishandeling? Hoe kun je het beste praten met ouders en kinderen over veiligheid en kindermishandeling? En wat moet er gebeuren om de situatie voor het kind weer veilig te maken en de gevolgen voor het kind te beperken?

Opvoeden na partnergeweld

Een reportage over wat de gevolgen van partnergeweld zijn voor kinderen en voor de opvoeding. De reportage is gemaakt naar aanleiding van  het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. In dit onderzoek beantwoorden de auteurs de vraag welke steun en hulp ouders en kinderen nodig hebben die met relatiegeweld te maken kregen, en op welke manier dit kan worden georganiseerd.

Zingen in het donker

Zingen in het Donker geeft plegers en slachtoffers inzicht in de gevolgen van huiselijk geweld voor hun eigen leven, dat van hun kinderen én hun kleinkinderen. De film laat zien dat huiselijk geweld vaak gekenmerkt wordt door loyaliteitsverhoudingen in gezinnen en tussen partners. Ook wil de film het belang van het huisverbod duidelijk maken.

Pagina's