11 casussen voor de jeugdgezondheidszorg

Leren werken met de meldcode. De opdracht is om de stappen van de meldcode door te lopen aan de hand van op de specifieke beroepsgroep toegesneden casuïstiek.Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Stichting Stuk: Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops: een quiz workshop, film workshop en een forumworkshop. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

Pagina's