Huwelijksdwang

Je krijgt inzicht in je eigen normen, waarden en belemmeringen rond het thema huwelijksdwang. De cursus gaat in op vragen als:

  • Wat is huwelijksdwang en welke rol kan eer daarbij spelen?

  • Wat zijn signalen van huwelijksdwang?

  • Wat kun je als professional doen met deze signalen?

  • Wat kunnen andere (specialistische) professionals voor mij betekenen?

Basisboek Huiselijk geweld

Dit handboek gaat in op achtergrond, aard en omvang van huiselijk geweld. Deze derde editie is volledig geactualiseerd naar de situatie van 2015. Zo is er informatie opgenomen over decentralisatie van jeugdzorg en delen van de Wmo en AWBZ, en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, over de verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies en over de veranderde kijk op het werk in het sociale domein: het accent op generalisme in plaats van specialisme.

Huiselijk geweld of postbus 51?

Een filmpje, waarbij een vrouw het slechtste jaar uit haar leven vastlegde op beeld en waarin ze haar verwondingen door huiselijk geweld laat zien, ging viraal in 2013. Dat riep de vraag op: mag of moet je jezelf kunnen schminken om geweld aan te kaarten, of is het in beeld brengen van ‘echt geweld’ effectiever?

Pagina's