RespectEER

Voorlichting aan jongeren over eer, seks en eergerelateerd geweld met diverse werkvormen. Het handboek is bedoeld om kennis rondom deze thema’s te vergroten en ter ondersteuning van debat.

Pagina's