Casus 'Gerda' - partnergeweld

Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Huwelijksdwang

Je krijgt inzicht in je eigen normen, waarden en belemmeringen rond het thema huwelijksdwang. De cursus gaat in op vragen als:

  • Wat is huwelijksdwang en welke rol kan eer daarbij spelen?

  • Wat zijn signalen van huwelijksdwang?

  • Wat kun je als professional doen met deze signalen?

  • Wat kunnen andere (specialistische) professionals voor mij betekenen?

Pagina's