Casus 'Gerda' - partnergeweld

Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Intieme Oorlog

Boek over de ontstaanswijze van geweld in een gezinssituatie, beschreven vanuit de systeemgerichte psychotherapeutische beroepspraktijk. Het boek bevat een hoofdstuk over daderbehandeling.

Pagina's