Derdejaars Pabo-studenten zijn op de NHL Hogeschool in Leeuwarden verplicht de minor Zorg en zorgverbreding te volgen. De afgelopen twee jaar werd in deze minor een facultatieve pilot gehouden van de e-learning module van Augeo over hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling signaleert en wat je daarmee als leerkracht in het basisonderwijs moet doen.

De pilot beviel goed en zal daarom vanaf komend studiejaar verplicht zijn, zegt senior docent (ortho)pedagogiek en diversiteit Irmgard den Hollander van de Pabo van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. ‘Het is een gestructureerde cursus waarbij studenten in hun eigen tempo het onderwerp tot zich kunnen nemen, met relevante films en een goede verdieping. De online module combineren we met vier bijeenkomsten waarin we ervaringen delen en er dieper op in gaan. Dat is wel nodig, want ook bij studenten kunnen dingen boven komen. Daar moet je het over hebben. Als je wegkijkt, heb je een probleem in het onderwijs. Maar als je het zelf hebt meegemaakt en je kunt er niet over praten, heb je ook een probleem in het onderwijs.’

Den Hollander merkt dat studenten het fijn vinden houvast te krijgen over hoe zij straks in hun beroep met kindermishandeling en huiselijk geweld moeten omgaan. ‘Ze vinden het hartstikke interessant. Er is nu al een aantal vierdejaars studenten dat bijvoorbeeld onderzoek doet naar hoe de meldcode is geïmplementeerd in de school waar ze stage hebben gelopen. Dat is vaak niet het geval. Er wordt weleens wat vermoed – en een goede intern begeleider gaat er achteraan – maar ik hoor nog te vaak verhalen dat er wordt weggekeken. Gedragsproblemen worden vaak toegeschreven aan een kind zelf, in plaats van naar zijn omgeving te kijken. Op de Pabo leren we studenten heel scherp observeren en leggen we een basis aan voor sensitiviteit voor de omgeving.’

Aan opleiders die lessen over het signaleren en handelen volgens de meldcode structureel in het curriculum willen vastleggen, raadt Den Hollander aan docenten met veel ervaring in te zetten. ‘Ze moeten een goede blik hebben op de realiteit. Leerkrachten zijn geen hulpverleners, maar moeten wel een veilig leerklimaat bieden. Daarom is de meldcode belangrijk. Ik zeg ook altijd: download de meldcode-app voor op je telefoon. Daarin worden precies de vijf stappen van de meldcode weergegeven.’

Irmgard den Hollander, senior docent (ortho)pedagogiek en diversiteit en teamleider Pabo, jaar 3 en 4 op de NHL Hogeschool in Leeuwarden.  

Auteur: Katja Meertens, Schuttelaar&Partners

Voornaam: 
Irmgard den
Achternaam: 
Hollander