Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling

Publicatie (NJI, 2012)
Wat: 

De auteurs geven een overzicht van recente kennis over diagnostiek en hulpaanbod van kindermishandeling. Het beschrijft het ontstaan en de gevolgen van kindermishandeling en laat zien wat uit onderzoek bekend is over effectieve hulp. Hoe onderzoek je situaties van (vermoedelijke) kindermishandeling? Hoe kun je het beste praten met ouders en kinderen over veiligheid en kindermishandeling? En wat moet er gebeuren om de situatie voor het kind weer veilig te maken en de gevolgen voor het kind te beperken? De publicatie bevat tevens informatie over effectieve hulpvormen en handvatten voor het maken van een veiligheids- en hulpverleningsplan.

Doel: 

Het vergroten van de kennis over diagnostiek en hulpaanbod van kindermishandeling.

Duur: 

176 pagina's.

Voor wie: 

De publicatie is geschikt voor de initiële opleidingen hbo en wo.

Niveau:

Toepassing: 

Deze publicatie kan bijdragen aan kennisvergroting.

Vindplaats: 

Bestellen kan via: Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG AMSTERDAM. Telefoon: (020) 3307200. E-mail: data@mailswp.com. ISBN: 9789085600602.