Stichting Stuk: Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties

Stukboek, beeldmateriaal en workshops
Wat: 

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops: een quiz workshop, film workshop en een forumworkshop. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

Doel: 

Aandacht creëren voor kindermishandeling en huiselijk geweld bij jongeren en studenten van de initiële opleidingen. Stuk brengt veranderingsprocessen teweeg in het bewust worden dat geweld niet normaal is en creëert mogelijkheden dat jongeren elkaar steunen en hulp zoeken. De werkwijze is dat jongeren zelf met een plan komen en projecten samen met andere partijen uitvoeren. Voorbeeld is Actie Enter, waaronder een project bij de Hogeschool van Amsterdam.

Duur: 

De filmfragmenten duren enkele minuten.De quizworkshop duurt 80 minuten, de filmworkshop 2x 80 minuten en het forumtheater is in overleg.

Voor wie: 

Scholieren, studenten van sociale opleidingen.

Niveau:

Toepassing: 
  • Het Stukboek bestaat uit teksten uit 17 STUK-filmpjes en 7 discussies op scholen, vormgegeven en gefotografeerd door jongeren.
  • De quizworkshop is bedoeld om informatie te geven in quiz vorm over kindermishandeling. De jongeren vertellen over henzelf, laten filmpjes zien en behandeling in overleg onderwerpen zoals signalering, protocol, beroepsgerichte zaken. De quiz workshop is geschikt voor alle niveaus (Vmbo, havo, vwo, universitaire studie).
  • In de filmworkshop maken jongeren zelf filmpjes, van research, plan, opnames, montage tot publicatie/presentatie. De thema’s zijn opvoeding en geweld, rechten van jongeren.
  • Bij FORUM theater spelen jongeren korte scènes over waargebeurde verhalen over kindermishandeling en huiselijk geweld uit hun leven. Forum is inspringtheater. De scène loopt slecht af voor de hoofdrolspeler. Het publiek komt met tips en suggesties om de situatie te veranderen door zelf mee te spelen.
  • Filmpjes over ervaringen in de jeugdzorg, seksueel misbruik, professionals die weerstanden (moeten) overwinnen, jongeren en een handicap, loverboys.

Stuk werkt in hun projecten samen met scholen en initiële opleidingen. De materialen en workshops zijn geschikt voor het bespreekbaar maken van eigen ervaringen van studenten en het op creatieve wijze invulling geven aan deze ervaringen. Studenten oefenen met de competenties signaleren, bespreekbaar maken en samenwerken (hulp zoekgedrag, doorverwijzen). Stuk doet een beroep op de vaardigheden reflecteren, weerstanden overwinnen, opdoen van ervaringskennis en benutten van talenten.

Vindplaats: 

Filmpjes zijn te zien op www.stukonline.com

Workshop quiz: vrijwilligersvergoeding jongeren (85,- per jongere) / honorarium regie (250,-) / productiekosten STUK 150 euro. Exclusief reiskosten en btw.

Workshop film: kosten in overleg

Workshop forumtheater: kosten in overleg

Stukboek bestellen via formulier op http://stukonline.com/stukwerk/stukboek

Prijs: 10 euro