Stevig leren staan als hulpverlener

Lisette van der Poel, manager Inholland Amsterdam, Pedagogiek
“Het is belangrijk om aankomende hulpverleners te leren huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren. Hoe kun je deze problemen anders ooit tegengaan?"

 

Leren omgaan met moeilijke situaties

Stevig leren staan – dat is een van de pijlers van de opleiding pedagogiek van Inholland Amsterdam. Dat betekent dat je als toekomstig hulpverlener met moeilijke thema’s en situaties leert omgaan. Niet voor niets zitten de thema's huiselijk geweld, kindermishandeling en seksualiteit dan ook verweven in het opleidingsprogramma. Deels gebeurt dit in een apart vak of serie van lessen, deels door opdrachten binnen de context van andere vakken. Steeds op een manier die aansluit bij de ontwikkeling van de studenten.

Studiejaar één
Tijdens een algemene training communicatie en een training communicatie met ouders komen de onderwerpen huiselijk geweld, kindermishandeling en seksualiteit aan bod.

Studiejaar twee
In het tweede leerjaar volgen alle studenten een verplicht blok, met de vakken: seksuele socialisatie en communiceren over moeilijke onderwerpen (seksualiteit, rouw en huiselijk geweld). Ze krijgen ook een training omgaan met agressie in hulpverleningssituaties.

Studiejaar drie en vier
De laatste twee studiejaren kiezen studenten een uitstroomprofiel. Hierin ligt de nadruk op signaleren, handelen en werken met de meldcode. De onderwerpen worden besproken binnen de kaders van de vastgestelde beroepscompetenties.

De opleiding van Inholland onderscheidt zich van andere pedagogiekopleidingen door de nadruk op hulpverlening en de competentie stevig staan. Er is een nauwe band met het werkveld, waarbinnen de thema’s kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit belangrijk zijn.

Draagvlak op managementniveau en bevlogen docenten

Het huidige lesaanbod is door de jaren heen ontwikkeld. Zowel het managementteam als een aantal bevlogen docenten vinden het onderwerp belangrijk. Er zijn acht docenten die de lessen en trainingen over kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit geven. Zij vormen samen een vakgroep en overleggen regelmatig.

Taboe
Er zijn ook docenten binnen de opleiding die moeite hebben met de thema’s. Zij vinden het moeilijk om over deze onderwerpen te praten. De onderwerpen zijn ook zeker nog niet taboe vrij. Dit levert soms discussies op.

Protocol
Er is wel een duidelijk protocol voor handelen ontwikkeld dat alle docenten hanteren als er tijdens de les iets voorvalt. Zo zijn er altijd twee trainers aanwezig, zodat iemand met de student even mee de klas uit kan. En is er aandacht voor een veilige vertrouwde sfeer: alles blijft binnen de groep. Als studenten daar niet verantwoordelijk mee omgaan, worden zij hier op aangesproken.  

Tips van Lisette

  • Protocol voor omgaan met situaties in de klas. Door met een duidelijk handelingsprotocol te werken, weten alle docenten wat ze moeten doen bij situaties in de les.
  • Evaluatie. Een goede evaluatie biedt handvatten of de lessen de studenten goed voorbereiden op hun rol als hulpverlener. De input van studenten kan gebruikt worden bij het herzien van het lesprogramma in een nieuw curriculum.  

Meer weten?

Lees meer over het programma van de opleiding Pedagogiek van Inholland Amsterdam.Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lisette van der Poel.