Statistieken

Als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er vele statistieken in omloop. Dat is ook het geval op Signaleren Kan je leren, de campagnesite van Leren Signaleren in opleidingen. Kloppen deze cijfers en wat is de bron? 

 

De cijfers

 

 

De bronnen

1 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld
Bron: Wodc, 2011. (200.000 slachtoffers jaarlijks van ernstige gevallen en 1 miljoen incidenteel).

200.000 ouderen worden jaarlijks mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners
Bron: Movisie, factsheet ouderenmishandeling (2014).

1 kind gemiddeld per klas wordt mishandeld of verwaarloosd
Bron: Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M.J., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2012).

3x zo vaak. Hulp,- en zorgverleners en leraren die met de meldcode kindermisahndeling en huiselijk geweld werken, grijpen 3x zo vaak in als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben
Bureau Veldkamp in opdracht van VWS in het kader van de campagne en wetgeving over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2012).

400.000 mbo-,hbo en wo-studenten die nu een opleiding volgen, zijn straks verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Gegevens MBO-, HBO- en WO-raden (2015).

44% van de professionals kent de meldcode onvoldoende
Bureau Veldkamp in opdracht van VWS in het kader van de campagne en wetgeving over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2012).

20% van de basisschoolleerkrachten is onvoldoende in staat te signaleren
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs 2014.

25% van de voortgezet onderwijsleerkrachten is onvoldoende is staat te signaleren
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs 2014.

Bekijk de infographic op Signaleren kan je leren.