Seksuele gezondheid binnen de gezonde school

Remco Vierling, Onderwijsmanager ROC Mondriaan, opleidingen Welzijn (Den Haag en Delft):
“Bij ons krijgen zelfs studenten economie les over relaties en seksualiteit.”

 

Persoonlijke ontwikkeling

Het ROC Mondriaan zet zich in om het certificaat 'Gezonde school' te behalen. Een van de drie thema's van het gezonde school-programma is relaties en seksualiteit. Daarbij gaat het vooral over de seksuele gezondheid van de studenten zelf. Ze krijgen les over relaties en seksualiteit, en het is een aandachtsgebied bij de studieloopbaanbegeleiding. Elke locatie (in total 26) hebben een docent als vertegenwoordiger, die zich richt op de inbedding van het programma Gezonde School. Zo krijgen dus ook studenten aan de opleiding Economie deze lessen gericht op hun eigen seksuele gezondheid.

Professionele ontwikkeling

Daarnaast volgen studenten van de welzijnsopleidingen verplichte vakken over kindermishandeling, seksualiteit en relaties en huiselijk geweld. Dit om hun beroepsvaardigheden te vergroten, op gebied van observeren, signaleren en handelen bij verschillende doelgroepen. De thema's komen aan bod tijdens algemene onderdelen, zoals het vak gespreksvaardigheden. Maar ook in de vaste onderwijseenheden over het thema relaties en seksualiteit. Daarbij wordt steeds een duidelijke link naar de beroepspraktijk gelegd.

“De thema's seksualiteit en huiselijk geweld zitten in alle handelingsgerichte vakken verweven.”

Vraag vanuit het werkveld

Dat het ROC Mondriaan zoveel aandacht besteedt aan de thema’s huiselijk geweld, kindermishandeling en relaties en seksualiteit, is omdat het een vereiste is in het werkveld. Het curriculum van de welzijnsopleidingen is afgestemd op de nationale kwalificatiedossiers. Deze dossiers vormen de blauwdruk voor de inhoud van de opleidingen. Het ROC is dan ook verplicht om studenten op vaardigheden rondom deze thema's te toetsen. Daarom zitten deze thema’s al lange tijd in het curriculum.

Tips van Remco

  • Theater á la Carte. Werk samen met verschillende partijen om de thema's relaties en seksualiteit vorm te geven.  Zo werkt het ROC Mondriaan onder meer samen met interactief theater À La Carte. Dit maakt de lessen speels en toegankelijk.
  • Diversiteit. Houdt rekening met grote diversiteit aan leerlingen met verschillende opvattingen en waarden en normen.
  • Kwalificatiedossiers. Door het volgen van de landelijke kwalificatiedossiers is er geen apart beleidsstuk of visiedocument waarbinnen het behandelen van de thema’s wordt toegelicht.
  • Gezonde School. Door te werken vanuit het programma de Gezonde School is zorg voor de gezondheid van studenten goed geborgd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de aanpak van het ROC Mondriaan? Neem dan contact op met Annemiek van der Struif.