Seksueel geweld aan de orde

Werkboek voor de praktijk van seksueel geweld (Gusta Boland, 1991)
Wat: 

Een werkboek gebaseerd op de praktijkervaringen van de cursussen ‘Hulpverlening na seksueel geweld’. In het werkboek staan lesopzetten, werkvormen en oefeningen voor de praktijk van seksueel geweld.

Doel: 

De lesopzetten en werkvormen zijn gericht op het vergroten van de vaardigheden signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweldservaringen.

Duur: 

De duur varieert van een vierdaagse cursus voor studenten MWD tot los in te zetten werkvormen.

Voor wie: 

Docenten en begeleiders die zich bezighouden met deskundigheidbevordering van (aankomende) professionals in de problematiek van seksueel geweld.

Niveau:

Toepassing: 

Het werkboek is wat gedateerd, zo spreken de auteurs in deel 2 over ‘videobanden’. De werkvormen zijn nog steeds geschikt voor het informatie geven over didactische en methodische uitgangspunten bij seksueel geweld, het benutten van programma onderdelen en lastige lessituaties.

Het werkboek bevat een vierdaagse cursusopzet over hulpverlening na seksueel geweld, lastige lessituaties, werkvormen. De werkvormen zijn gericht op:

  • het bevorderen van het groepsproces;
  • reflecteren op eigen ervaringen studenten;
  • leren praten over seksueel geweld;
  • overdracht en tegenoverdracht;
  • rollenspelen.

In de werkvormen worden diversiteitsaspecten zoals gender, culturele achtergrond en seksuele voorkeur meegenomen. De werkvormen zijn geschikt voor het oefenen met vaardigheden zoals reflecteren, beroepshouding, luisteren en bespreekbaar maken.

Vindplaats: 

Het werkboek Seksueel geweld aan de orde is voor € 16,00 bestelbaar op movisie.nl.