Seksualiteit en Intimiteit

Cursus voor onderwijsassistenten en kinderopvang (ROC Nijmegen)
Wat: 

Het pakket Seksualiteit en Intimiteit bestaat uit een lesopbouw, opdrachten, kinderboekjes en theorie uit de richtlijn Seksuele en Relationele vorming van Rutgers WPF. ROC Nijmegen heeft deze cursus voor onderwijsassistenten en kinderopvang ontwikkeld. Daarnaast is een cursus Kindermishandeling ontwikkeld en bestaat er een lesopbouw van het peergroup project Training Seksuele Voorlichting Geven Jeugdzorg in samenwerking met de GGD Nijmegen.

Doel: 

Het cursusmateriaal bevat oefeningen voor studenten in het voorlichting geven over seksualiteit en intimiteit van kinderen van 0 tot 12 jaar. De studenten leren wat leeftijdsadequaat gedrag is, passen dat in groepsopdrachten toe op verschillende cases en geven zelf voorlichting in de klas.

Duur: 

Negen weken. De lessenreeks sluit af met een toets.

Voor wie: 

De cursus Seksualiteit en Intimiteit is ontwikkeld voor onderwijsassistenten en Kinderopvang op MBO ROC niveau.

Niveau:

Toepassing: 

De lessen bevatten informatie over Seksuele en Relationele vorming bij kinderen van 0 tot 6 en 6 tot 12 jaar. Studenten oefenen aan de hand van cases of er sprake is van leeftijdsadequaat gedrag. De studenten krijgen de opdracht kinderboekjes te beoordelen op geschiktheid voor voorlichting. Tot slot moeten studenten zelf in de les een voorlichting voorbereiden en uitvoeren. In de laatste les wisselen studenten uit over lessituaties en multiculturaliteit: De lessenreeks wordt afgesloten met een toets.Het cursusmateriaal is een oefening in de competenties signaleren en groepsgericht handelen, zowel op kennis als vaardigheden