Scriptieprijs voor onderzoek naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Martine Bakker en Relinde Oudbier zijn winnaar van de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Beroepskrachten zijn sinds 2013 verplicht te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dat doen ze volgens de stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Volgens de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling die deelnamen aan het onderzoek, zijn hun collega’s beter in staat kindermishandeling te signaleren en de stappen van de meldcode te volgen sinds zij als aandachtsfunctionaris zijn aangesteld, zo blijkt uit onderzoek van Bakker en Oudbier. Organisaties zouden er daarom goed aan doen om een aandachtsfunctionaris aan te stellen.

Oordeel jury

De jury stond onder leiding van Prof. Dr. Lenneke Alink, o.a. Hoogleraar Forensische gezinspedagogiek in Leiden en lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De jury beoordeelde de scripties onder meer op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid. Het juryrapport over de winnende scriptie De aandachtsfunctionaris kindermishandeling: “Bakker en Oudbier onderzoeken een actueel en relevant onderwerp. Een sterke theoretische onderbouwing, met een onderzoeksmethode die goed aansluit bij de onderzoeksvraag. Het is een knappe prestatie om op bachelor niveau dit resultaat te behalen!” Bakker en Oudbier, die met de scriptie een bachelor Gezondheidswetenschappen afsluiten aan de Universiteit Twente, winnen een geldbedrag van €1.000. Daarnaast krijgen zij ondersteuning bij verdere online publicatie.

Over de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015

De Leren Signaleren Scriptieprijs stimuleert onderzoek naar de effectiviteit van methoden rondom de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De prijs is onderdeel van het programma Signaleren kan je leren. Dit programma van het Ministerie van VWS en OCW wordt uitgevoerd door Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo en stimuleert structureel onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties in mbo, hbo en wo.

Download de scriptie

Download de scriptie De aandachtsfunctionaris kindermishandeling van Bakker en Oudbier.