Scriptieprijs Leren Signaleren 2016 toegekend

Tijdens het congres Veilig Verder is vandaag in Utrecht de Leren Signaleren Scriptieprijs 2016 uitgereikt. De prijs is bedoeld om studenten aan universiteiten te stimuleren onderzoek te doen naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De jury noemde de winnende scriptie van Pauline de Bruijn vernieuwend met veel maatschappelijke impact. De prijs is onderdeel van het programma Signaleren kan je leren en wordt voor het tweede jaar uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden.

Pauline heeft onderzoek gedaan bij kinderen tussen 6 en 12 jaar die getuige zijn geweest van partnergeweld. Ze keek daarbij naar hun coping-strategieën in alledaagse stressvolle situaties, zoals ruzie met vriendjes of ouders. Daarbij keek ze of er een verschil is tussen kinderen van westerse en niet-westerse afkomst. Bovendien onderzocht ze of de coping-strategieën even effectief zijn voor beide groepen. Haar tip voor hulpverleners: “Ga voor een cultuursensitieve benadering en leg daarbij de focus op de helpende gedachten die een niet-westers kind in een moeilijke situatie gebruikt.”

Vernieuwend
De jury, bestaande uit voorzitter Prof. Dr. Lenneke Alink, Prof. Dr. Stefan Bogaerts en Dr. Silvie Lo Fo Wong, koos Pauline’s scriptie uit 11 inzendingen. Ze keek onder meer naar de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

De jury meent dat Pauline een vernieuwende onderzoeksvraag gedegen heeft onderzocht en is van mening dat de uitkomsten een grote maatschappelijke impact kunnen hebben.

Aanknopingspunten voor hulpverleners

Uit het juryrapport: “Onderzoek naar niet-westerse kinderen gaat vaak over datgene wat niet goed of minder goed gaat dan bij westerse kinderen. De jury vindt het mooi dat De Bruijn positieve vaardigheden naar voren brengt en onderschrijft de behoefte aan meer onderzoek. Daarnaast levert het onderzoek concrete aanknopingspunten voor hulpverleners, zij kunnen in hun communicatie aansluiten bij een van de bevindingen van deze studie om hiermee het contact/vertrouwen te winnen van niet-westerse kinderen”.

De titel van de winnende scriptie heet voluit: A consideration of coping strategies in response to stressful situations among children (6-12 years) of diverse ethnic backgrounds in the Netherlands (Vrije Universiteit Amsterdam, mei 2016). De scriptie wordt binnenkort gepubliceerd.

Lees het interview met Pauline Bruijn over haar winnende scriptie.

Over Signaleren kan je leren

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Op de juiste manier in actie komen, kunnen professionals in opleiding leren. Maken uw studenten straks het verschil? Bekijk het brede aanbod van lesmaterialen en informatie over dit onderwerp op http://www.signalerenkanjeleren.nlen bereid ze voor!