Risico-inschatting

Casus met twee reacties van professionals (Maatwerk, nr 4, 2013)
Wat: 

In deze casus beschrijft een maatschappelijk werker hoe ze een jonge begeleidt die vanwege zijn homoseksuele contacten weggestuurd dreigt te worden naar Marokko. De vraag is, moet je ingrijpen? En zo ja, betrek je de familie erbij? 

Doel: 

Ethische dilemma's bespreken in het werken met homoseksuele jongeren. 

Voor wie: 

Studenten hbo sociaal werk in het vierde jaar. 

Niveau:

Toepassing: 

In een les over diversiteit, over homoseksualiteit, of rondom ethische dilemma's in het werk. 

Vindplaats: 

De casusbeschrijving met de reacties van professionals is hier te vinden.