Relationele & seksuele vorming en weerbaarheid en sociaal-emotionele ontwikkeling

Overzicht programma’s en materialen voor een doelgroep met verstandelijke beperking(2009)
Wat: 

Een overzicht van door andere docenten veelgebruikte materialen om seksuele vorming te geven en de doelen van de leerlijn te behalen.

Doel: 

Dit overzicht moet professionals in zowel zorg- en dienstverlening als onderwijs en dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking stimuleren om preventieactiviteiten vorm te geven die aansluiten bij leeftijd, handicap, ontwikkelingsniveau, sekse en achtergrond van de perso(o)n(en) waar het om gaat.

Voor wie: 

Voor leerkrachten SO & VSO en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

Niveau:

Toepassing: 

Afhankelijk van de doelgroep en doel is het mogelijk een selectie te maken van het toe te passen materiaal.