In zes regio’s in Nederland zijn regionale coördinatoren bezig geweest met het organiseren van een regionaal netwerk van docenten om uitwisseling van expertise en ervaring te faciliteren en deskundigheid te bevorderen. U kunt de regionale coördinatoren benaderen voor informatie of een afspraak.

Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten die in de regio’s hebben plaatsgevonden en diverse materialen: downloads van onder meer een programma van een bijeenkomst (ter inspiratie), een draaiboek voor een workshop, PowerPoints van bijeenkomsten, informatie over materialen of lessen en aanbevelingen van studenten.

Enschede

Binnen de regio Enschede was er voorafgaand aan het project nauwelijks contact tussen MBO- en HBO-docenten over de thema’s geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksualiteit. Daar heeft regiocoördinator Anouk Bezoen (a.bezoen@saxion.nl) met haar team verandering in gebracht.

Lees meer over de activiteiten in de regio Enschede:

Friesland

Hoe kun je de meldcode en de thema’s geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksualiteit in het beroepsonderwijs beter op de kaart zetten? In Friesland bleek nog weinig structurele aandacht voor deze thema’s: een mooi doel voor regiocoördinator Jan Hoekstra (janhoekstra@rocfriesepoort.nl) en zijn team.

Lees meer over de activiteiten in de regio Friesland:

Limburg

Voor regiocoördinator Nicole Hovens (n.hovens@fontys.nl) waren de aanbevelingen van de commissie Samson redenen om in de regio een netwerk van docenten op te zetten rondom de thema’s seksualiteit, kindermishandeling en huiselijk geweld.

Lees meer over de activiteiten in de regio Limburg:

Nijmegen

Binnen de regio was nog weinig contact tussen MBO- en HBO-opleidingen over de thema’s huiselijk geweld, de meldcode en seksualiteit. Reden genoeg voor de regiocoördinatoren om aan de slag te gaan met uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Lees meer over de activiteiten in de regio Nijmegen:

Rotterdam

In en om Rotterdam zijn meerdere Hogescholen en ROC’s die zorg-, agogische en pedagogische opleidingen bieden. Regiocoördinator Jan Veldkamp (j.c.veldkamp@hr.nl) wilde een stevige basis leggen voor een netwerk waarin docenten en studenten van deze opleidingen kennis en ervaringen delen.

Lees meer over de activiteiten in de regio Rotterdam:

Utrecht

Binnen de regio Utrecht vond men deelname aan het project relevant omdat er binnen opleidingen minimaal aandacht is voor seksualiteit, het thema ondergesneeuwd dreigt te raken als gevolg van de vele eisen die aan opleidingen worden gesteld, er geen stevige basis is van ervarings- en praktijkkennis om dit thema aan te pakken, er drempelvrees bestaat bij docenten om dit thema aan te pakken en er weinig kennis is over de didactiek van dit thema in multiculturele klassen. Redenen genoeg voor regiocoördinator Charlotte van Besouw (charlotte.vanbesouw@hu.nl) om aan de slag te gaan.

Lees meer informatie over de activiteiten in de regio Utrecht: