Recente kennis Kindermishandeling

Kennisdossier kindermishandeling
Bekijk dit kennisdossier op de website van het NJi.

Het NJi heeft in een probleemschets beschreven hoe vaak en in welke vormen kindermishandeling voorkomt, hoe ouders ertoe komen en wat de gevolgen kunnen zijn voor het kind.

Kindermishandeling: www.kindermishandeling.info

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties, een onderzoek in opdracht van het WODC (Vrije Universiteit Amsterdam, 2012). Download de literatuurscan op de website van de Rijksoverheid.