Professioneel handelen met betrekking tot genderidentiteit

Oefenen met casussen (Movisie & Transvisie Zorg, 2015)
Wat: 

In deze lesopzet oefenen studenten met casussen om te praten over gender aan de hand van zeven stappen Professioneel handelen met betrekking tot genderidentiteit.

Doel: 

Oefenen met professioneel handelen in de gespreksvoering met transgenders.

Duur: 

60 minuten

Voor wie: 

Docenten hbo voor derde- en vierdejaars studenten.

Niveau:

Toepassing: 
Vindplaats: