Wat kunt u doen als uw studenten een negatieve houding ten aanzien van seksuele diversiteit hebben. De gemoederen zo hoog oplopen dat u in een onproductieve discussie terecht komt? Bekijk hier de film ‘Praten over seksuele diversiteit’ en lees aanvullende tips.

Praten over seksuele diversiteit

De onderwerpen seksuele diversiteit en genderidentiteit liggen gevoelig. Studenten kunnen hier fundamenteel verschillende visies op nahouden: door een levensovertuiging, eigen opvoeding of eigen ervaring. Hierdoor kan spanning in de klas ontstaan.

In de film ‘Praten over seksuele diversiteit’ ziet u hoe een student vanuit emotie reageert op een film over seksuele diversiteit. Marten Bos (trainer en gastdocent) laat zien hoe hij de situatie aanpakt. De situatie is in scene gezet met acteurs en veelvoorkomend binnen het onderwijs.

Tips voor lesgeven over seksuele diversiteit

  • Erken en vraag uit. Ontken en veroordeel de opmerking, vraag, reactie of emotie van de student niet, maar gebruik het als input voor een gesprek. Vraag de opvatting van de student uit. Vraag naar meningen van medestudenten en laat hen het verschil in opvatting bespreken.
  • Plaats in perspectief. Vul de discussie aan door linken te leggen met discriminatie of uitsluiting op andere vlakken. Vul aan met kennis uit bijvoorbeeld onderzoek, praktijk of wetenschap.
  • Beroepsprofessional. Vertaal de situatie vervolgens naar de beroepspraktijk van de student. Hoe kan een opvatting of oordeel in de weg staan van het beroep waarvoor de student wordt opgeleid?
  • Ervaringsdeskundigen. Zet ervaringsdeskundigen neer om de professionele beroepshouding te bevorderen. Er zijn online ervaringsverhalen beschikbaar die u kunt inzetten tijdens uw lessen. Ook kunt u gebruik maken van de inzet van ervaringsdeskundigen via maruf.
  • Rolmodel. Laat zelf ook zien hoe je respectvol met elkaar om kunt gaan. Wees hierin een rolmodel voor studenten.

Doelgroep: