Praten over geweld in gezin is noodzakelijk

Trees Pels, Majone Steketee en Katinka Lunnemann, socialevraagstukken.nl (2011)
Wat: 

Een artikel met conclusies op basis van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut Opvoeden na partnergeweld. Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst

Niveau:

Vindplaats: 

Het artikel Praten over geweld in gezin is noodzakelijk is in 2011 gepubliceerd op socialevraagstukken.nl.