Een student kan in de klas normatief reageren. Hoe kunt u hierop reageren? En hoe kunt u hier in de voorbereiding van uw les(sen) rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje ‘Omgaan met normatieve reacties’ en lees de aanvullende tips.

De studenten in uw klas kunnen tijdens de lessen over huiselijk geweld, kindermishandeling en seksualiteit normatief reageren. Ze kunnen in een casus een zogenoemde dader veroordelen. Ze kunnen een andere student in de klas ‘aanvallen’ of normatief op u als docent reageren. Deze reactie kan: uzelf in de weg zitten, voor de andere student een onveilige situatie creëren én de studenten in de weg staan bij hun ontwikkeling tot beroepsprofessional.

Tools for Intercultural Education of Nurses in Europe

Marga Hop (mbo docent aan het Albeda College, te Rotterdam) geeft in het kader van het project Tools for Intercultural Education of nurses in Europe (IENE3) les over de onderwerpen: compassie, morele en professionele moed en intercultureel communiceren. Ze laat zien hoe zij normatieve reacties van studenten in haar lessen aanpakt.
Let op: onderstaande film is geen instructiefilmpje maar ter inspiratie voor uw eigen lessen.

Tips voor omgaan met normatieve reacties in de klas

  • Vraag en daag uit! Vraag de opvatting van de student uit. Vraag naar meningen van medestudenten en laat hen het verschil in opvatting bespreken. Daag uw studenten eventueel uit om een duidelijk standpunt in te nemen, zodat de discussie goed op gang komt. Laat ruimte voor het reageren op elkaar, ook als u het er zelf niet mee eens bent. U kunt hiervoor werkvormen gebruiken als: petje op, petje af.
  • Normatieve reactie. Benoem hierna het normatieve karakter. Licht toe dat iedereen oordeelt, dat is menselijk en normaal. We hebben allemaal een bepaalde set aan waarden en normen van huis uit meegekregen (en deze verder ontwikkeld, door identiteit, cultuur, samenleving). Studenten moeten leren om deze oordelen in hun rol als beroepsprofessional te ‘parkeren’. Zij moeten immers iets met de situatie of met de cliënt vanuit hun beroep en kunnen dus als latere professional niet vanuit dit oordeel reageren.
  • Beroepsprofessional. Vertaal vervolgens de situatie naar de beroepspraktijk van de student. Stel je voor dat je deze situatie mee maakt in je latere werk, hoe moet je hier dan mee omgaan? Welke stappen moet de student dan nemen? En hoe kan een oordeel de student hierbij dan in de weg staan
  • Gesprekstechnieken. Kijk vervolgens gezamenlijk naar de volgende stap. Als het oordeel geparkeerd is, hoe kan de student dan het gesprek aan gaan? Welke technieken kan de student hiervoor gebruiken? De student kan pas vragen stellen als hij of zij een open nieuwsgierige houding heeft. Vanuit het 'willen weten' komen de vragen in de student boven. Laat hen de vraag 'wat wil je weten?' beantwoorden ten aanzien van de situatie waarin normatief is gereageerd.