Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Spel over de thema's seks, grenzen en weerbaarheid (Jong & Van Zin, 2013)
Wat: 

Een spel voor jongeren van 12 tot 16 jaar over het thema seks, grenzen en weerbaarheid. Het spel is ontwikkeld door Jong & Van Zin, in samenwerking met Sensoa en WE CAN coalitiepartner Movisie en is gebaseerd op het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010).

Doel: 

Middels spel het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en de drempel voor jongeren verlagen om steun te zoeken.

Duur: 

2 à 3 uur.

Voor wie: 

Voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Niveau:

Toepassing: 

Het spel is ook toe te passen met studenten die met bovenstaande doelgroep van het spel of met professionals gaan werken. Het spel bevat handzame kaarten met tekeningen uit het Vlaggensysteem, met toelichting op de achterzijde. Voor het spel zijn een aantal kaarten met situaties specifiek voor jongeren en bijvoorbeeld social media ontwikkeld.Oke?! bestaat uit verschillende stappen:

  • Afspraken maken: zorgen dat jongeren ’veilig en vrij’ kunnen praten
  • Opwarmoefeningen
  • Oefenen met de criteria en de vlaggen
  • Praten over eigen ervaringen
  • Het spel spelen: In de loop van het spel verzamelen de spelers wist-je-dat-kaarten, doe-kaarten, aanvaardbaar-of-niet-kaarten en tekeningen. De speler die op het einde van het spel het grootste aantal kaarten heeft, wint.
  • Afronden

Met het spel oefenen jongeren het signaleren, beoordelen en bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vindplaats: 

Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag is verkrijgbaar bij Jong & Van Zin en Sensoa en kost 25 euro. Oké?! is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.