‘Geweld in afhankelijkheidssituaties was geen thema waarin ik eerder les had gegeven,’ zegt docent in opleiding omgangskunde Shauna Plompen. In het schooljaar 2014 – 2015 gaf zij aan studenten van de MBO-opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening van het Welzijn College van ROC Midden Nederland in Utrecht een module van acht weken over het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken met de meldcode.

Derdejaars Pabo-studenten zijn op de NHL Hogeschool in Leeuwarden verplicht de minor Zorg en zorgverbreding te volgen. De afgelopen twee jaar werd in deze minor een facultatieve pilot gehouden van de e-learning module van Augeo over hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling signaleert en wat je daarmee als leerkracht in het basisonderwijs moet doen.

Pabo-docent Hans Bakker van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) geeft al zes jaar les in huiselijk geweld en kindermishandeling aan derdejaars Pabo-studenten. In twee lesblokken van zes weken diept hij onder meer onderwerpen uit zoals kindermishandeling, intimidatie en incest, met het doel de studenten handelingsbekwaam te maken en hen handvatten te geven hoe ze aan basisscholieren een veilig leerklimaat bieden.

Martine Bakker en Relinde Oudbier wonnen op 18 november 2015 de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en wonnen daarmee € 1.000. We stelden ze 6 vragen.

Pagina's