Niets doen is geen optie! Verder met de aanpak van kindermishandeling

Publicatie (NJI, 2011)
Wat: 

Deze publicatie geeft een overzicht van de aanpak van kindermishandeling gedurende de afgelopen jaren. De auteur gaat in op cijfers, interventies, instrumenten en scholingsaanbod. Verder worden onder meer samenwerking, beleid en implementatie behandeld.

Doel: 

Het Nederlands Jeugdinstituut wil met deze publicatie stimuleren dat de resultaten van het project Regionale aanpak kindermishandeling verder worden benut en dat de sluitende aanpak van kindermishandeling doorgaat.

Duur: 

88 pagina's.

Voor wie: 

Deze publicatie is bestemd voor iedereen die met kinderen werkt. Van werkers in de kinderopvang, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk tot artsen en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector.

Niveau:

Toepassing: 

Deze publicatie kan bijdragen aan kennisvergroting.

Vindplaats: 

Bestellen kan via Buro Extern, Berenkoog 11, 1822 BH Alkmaar. Telefoon: (072) 5670000, E-mail: bestelling@extern.nl. ISBN: 978-90-8830-147-6.